Konst och skapande

Eftersom konst och skapande är något som i stort sett alla civilisationer sedan människans uppkomst har sysslat med är det inte konstigt att de flesta människor har en naturlig dragning till skapande av konst. Det finns mängder med olika sätt att uttrycka sig, framförallt sedans datorns intågande och nya konstformer som grafitti och street art.

Konst är att observera

I regel brukar man säga att konst är en observation av omgivningen man befinner sig i. Detta behöver inte begränsams till rent visuellt betraktande av en miljö utan kan röra sig om känslor, paradoxer, samhällsstrukturer eller i stort sett vad som helst som rör sig i konstnärens medvetande och själ.

Redan grottmänniskorna gjorde konst

Redan när vi bodde i grottor så hade vi ett stort behov av att skapa konst. Bevis för detta återfinns i många av de grottmålningar som finns runtom i världen. Bilderna är simpla, men vackra och föreställer de ting som grottmänniskorna vanligen kom i kontakt med. Det är djur, människor; personer som jaga djur, gudabiler och aktiviteter som att springa ute på den öppna stäppen.

Börja med blyerts

Om man vill börja med att skapa konst så kan man börja med att investera i en uppsättning med blyertspennor av varierande hårdhetsgrad. De flesta har under någon gång i sitt liv fått möjlighet att teckna med blyerts och det är för många ett intuitivt och enkelt sätt att skapa konst. När man har bemästrat blyertsen kan man även gå vidare till att måla i färg. Vanliga metoder för att måla i färg är akvarell, oljefärg eller akrylfärg som målas på papper eller en duk.