Konst och konstnärer från Svedala

Svedala kommun deltar i ett projekt som kallas KNUT som står för Kulturdriven NäringslivsUtveckling. Svedala Kommun uppmärksammar ständigt betydande konst. Då och då har de olika konstnärerna från Svedala sina utställningar i Svedala galleri. Konstgalleriet är öppet för all typ av konst.

Offentlig konst

Den offentliga konsten som representerar Svedala är varierande och som exempel på konstnärer kan nämnas Thore Malmros och Olof Bengtsson. Malmros jobbar främst med oljemålningar och Bengtsson med träsnide.

Bredd och kompetens

I övrigt finns det en oerhörd bredd och kompetens bland konstnärerna i Svedala, och många fler givna konstnärer inom olika kategorier kan givetvis nämnas. Till exempel, Ronny Hård, Ove Olson, Sven G Ahlm och Bo Fransson. Alla dessa konstnärer köper Svedala kommun in sin konst ifrån. Och det är extra gynnande att de nämnda konstnärerna själva är från Svedala.