Att skilja mellan kreativitet och inspiration

Kreativitet och inspiration är två koncept som allt för ofta förväxlas med varandra. Medan dessa två absolut har ett samspel med varandra är de inte en och samma sak. Och att förväxla en med den andra kan vara ett hinder för sin egen utveckling.

Olika kreativa områden

Något man säker hört från personer i olika kreativa områden, som författare, skulptörer, målare eller liknande, är att de inte är i ”rätt sinnesstämning” eller ”inte har en kreativ dag”. Vanligast är att detta kommer från de som just påbörjat sitt kreativa liv, men ibland är det även etablerade personligheter uttalanden som dessa kommer från. Detta är klassiska exempel på tillfället då en person har förväxlat inspiration med kreativitet.

Ett mycket mer realistiskt sätt att se detta är som den amerikanska författaren Anne Tyler en gång sa:

If I waited till I felt like writing, I’d never write at all.

Inspiration är något som kommer från att vara på rätt plats, i rätt tid, och att ha något att skriva ned detta i. Kreativitet är dock något som kräver arbete. Det må ha kommit ur inspiration, bara en simpel idé, men i slutändan kommer man behöva sätta sig ned (eller ställa sig upp beroende på hur man arbetar) och verkligen investera sin tid i projektet.

Att komma någon vart

Bland just författare är det väldigt vanligt att höra professionella yrka på att man helt enkelt måste sätta ned ord på pappret för att faktiskt komma någon vart. I ett nyligt avsnitt av podcasten Writing Excuses säger Howard Taylor:

The best words you will ever write, listener, are hiding behind the crappy words you haven’t written yet.

Så fungerar det inom många andra discipliner också. Att sätta sig ned och arbeta trots att man inte har inspirationen och kanske inte kommer att leda till något användbart, är i slutändan minst lika viktigt som att ta tillfället i akt då man verkligen känner inspirationen flöda.

När det låser sig

Det är inte alls ovanligt att det låser när man ska vara kreativ. Det kan vara så att inspirationen inte finns där och man känner inte alls någon kreativitet för att göra något. Ett bra sätt kan vara att gå ut i friska luften eller göra något helt annat. Att bryta mönster kan också vara en lösning för att få tillbaka den inspiration som man hade tidigare och kunna börja prestera igen. Låt fanatsin flöda och gör något helt galet för en stund.